Rekisteriseloste

PST Pirkanmaan Saneeraustekniikka Oy:n palveluihin liittyvä rekisteriseloste, joka kuvaa kerättävien henkilötietojen käsittelyn tarkoitusta, luovutuskäytäntöjä ja muuta tärkeää. Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

PST Pirkanmaan Saneeraustekniikka Oy
Y-tunnus: 2738757-5
Pispalan valtatie 50, 33270 Tampere 
toimisto@pstoy.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Jussi Loponen, Kartoitukset ja kuivaus
050 307 2985
jussi.loponen@pstoy.fi

3. REKISTERIN NIMI

PST Pirkanmaan Saneeraustekniikka Oy:n asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan käyttöön ottamien PST Pirkanmaan Saneeraustekniikka Oy:n palveluiden toimittamiseksi sekä näiden palvelujen käyttämiseen liittyvien tiedotteiden toimittamiseen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Organisaation nimi
  • Osoitetiedot
  • Y-tunnustiedot
    Tilatut palvelut/tuotteet

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja lisätään rekisteriin käyttäjien itsensä toimesta PST Pirkanmaan Saneeraustekniikka Oy:n palveluiden käytön aloittamisen yhteydessä, tai Pirkanmaan Saneeraustekniikka Oy:n osalta palveluiden laskutusvaiheessa.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Säilytetään ensisijaisesti Suomessa. 
Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.